In een wat merkwaardige mail aan de NBD valt Perry Pierik van uitgeverij Aspekt recensent Taede A. Smedes aan die afgelopen donderdag vraagtekens zette bij de kwaliteit van zijn uitgeverij. De mail vliegt een beetje uit de bocht als Pierik er een Godwin bijvoegt: ‘sinds 1933 is er niet meer zo’n oproep geweest…’ Het kan zijn dat we het gemist hebben, maar volgens mij heeft Smedes niet opgeroepen tot een verbod van de boeken noch heeft hij de boeken van Aspekt in brand gestoken; hij wil ze alleen niet meer recenseren. Hoe oneens je het ook kunt zijn met zijn argumenten: dat is zijn goed recht. Uitgevers gaan over wat ze uitgeven, recensenten over wat ze recenseren.

We citeren even letterlijk de mail aan de NBD die Pierik ook naar Tzum zond:

Dr.Perry Pierik
Uitgeverij Aspekt

Geachte NBD,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie en effectieve optreden. Daar ben ik blij mee.
Het enig wat me nog dwars zit is het volgende.
Het kan toch niet zo zijn dat iemand recensent is voor een belangrijk instituut als de NBD en vervolgens oproept tot het niet meer recenseren van een specifieke uitgeverij waarvan u in de loop van 22 jaar vele duizenden boeken heeft afgenomen. Dit alles baseerde hij, zie zijn eigen stuk, op twee boeken (!!) , waarvan hij er een noemde (Boudewijn van Houten, een foutloos boek volgens mij, alleen meneer stond de mening niet aan!), de andere werd niet genoemd. (kan me dus ook niet verdedigen) . Aspekt heeft meer dan 1000 auteurs, 2400 titels, inclusief die van de premier (Balkenende), belangrijke politici (zoals jan Marijnissen) van het CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israel) en meerder publikaties van de SP (Socialistische Partij). Daarnaast geven wij ook Ondergang van Jacques Presser uit, dat in de canon staat van de 100 meest belangrijke boeken van de Nederlandse cultuur. Dan heb ik het nog niet over de toegekende Civis Munid prijs en het feit dat er voor mij inmiddels aan een hoogleraarschap gewerkt wordt, mede op basis van mn schrijf en uitgeefwerk. Juist gezien het historische karakter van de uitgeverij, het uitgeven van vele tientallen boeken rond thema Holocaust en vervolging, is het ‘kaltstellen’ van Aspekt door notabene een recensent (die alle ruimte heeft voor zijn opinie in zijn stukken) een niet te slikken pil. Ik kan mij niet voorstellen dat de NBD deze man nog boeken ter recensie toevertrouwt . Wat ik de recensent ook kwalijk neem is de kwadertrouw. Hij heeft zichzelf inmiddels tweemaal gerectificeerd in zn stukken (weblog) omdat hij ongelijk had, maar is nu in de riolen van internet gaan scheppen naar rommel over Aspekt. Nu begint hij ineens over de royalty. Nu heeft Aspekt een schoon record bij justitie, dus het is simpelweg dirt, en met plus 1000 auteurs is er soms wel een relletje. Maar het gaat Smedes niet om de waarheid, hij is bezig aan een beschadigingsactie. Zijn artikel ging niet over royalty bij Aspekt en of dat daar conflicten waren, hij sleept het er aan de haren bij. Zo’n man hoort niet op de stoel te zitten waar het NBD hem nu heeft zitten. Tot slot, nogmaals de oorlog, want dat zit mij het meeste dwars; sinds 1933 is er niet meer zo’n oproep geweest…dit is ongekend en ongepast is te zacht uitgedrukt. Komende maandag staat Aspekt in de oude synagoge van den Bosch ten overstaande van de Commissaris van de Koning en 15 burgemeesters (!) rond de gelijktijdige (commerciele ! )uitgave van 6 banden over verschillende regio’s in Noord-Brabant m.b.t. de jodenvervolging aldaar. Het zou toch wel erg spijtig zijn als ik daar in mijn toespraak moet vermelden dat een NBD recensent oproept tot ‘kaltstellen’ van een uitgeverij. De vergelijking met ‘damals’ laat zich natuurlijk, en geheel terecht, makkelijk trekken. Het cultuur-marxistische standpunt van de heer Smedes is activistisch, verwerpelijk en voor Aspekt en zijn vele auteurs, en eigenlijk voor iedereen die de vrijheid lief heeft, schofferend. Ik wil gaarne van u en het NBD vernemen wat de toekomstige positie van dhr. Smedes binnen de NBD zal zijn, en of Aspekt en andere uitgeverijen het gevaar lopen het slachtoffer te worden van zijn wilde acties op de opiniepagina van Volkskrant of waar dan ook. U begrijpt dat ik dit uiterst hoog opneem. Ik zal me hiertoe ook nog bij het Boekblad melden, buiten mijn advocaat (ik wil mijn imago schade op de heer Smedes verhalen), om een front te vormen tegen dit soort praktijken. Maar misschien is dat niet nodig als dit probleem in de kiem gesmoord wordt. Dhr Smedes heeft met zijn vingers van boeken en uitgeverijen af te blijven, want het proberen ‘kalt te stellen’ van een uitgeverij is een ongekend iets in dit beschaafde land (gelukkig). En het sterk joodse en oorlogs gerelateerde fonds van de uitgeverij kennende had hij moeten beseffen hoe bruusk hij hier te werk ging en dat dit als uiterst ongepast en pijnlijk zou worden ervaren.

Hoogachtend, en nogmaals dank voor uw snelle respons,

Perry Pierik