In het rapport De daad bij het woord van de Raad voor cultuur staan veel behartenswaardige zaken voor de letterensector. We pakken er een aanbeveling uit:

De raad constateert dat de culturele diversiteit van het boekenaanbod nog altijd achterblijft bij die van de bevolking. Wat daarvan ook de oorzaak is, de sector als geheel moet die handschoen opnemen en zorgen voor meer diversiteit in het aanbod. Voor uitgevers betekent dit een acquisitiebeleid met meer oog voor een veelkleurig leespubliek, voor de fondsen een andere samenstelling van de beoordelingscommissies, voor de instellingen meer focus op talentontwikkeling binnen de diverse bevolkingsgroepen.

Omdat binnen genres als spoken word en poetry slam die diversiteit duidelijker zichtbaar is, wil de Raad voor Cultuur daar ook meer op inzetten:

Geef spoken word- en slam poetry-festivals en -organisaties een vastere plek in het literaire landschap, met name bij de subsidietoekenning. Stimuleer dit in de verschillende regio’s.

Bij de uitgevers wordt de oproep voor meer pluriformiteit gekoppeld aan Wet op Vaste Boekenprijs:

Blijf je bewust van je taak als hoeder van de cultuur in deze hybride sector. Het in stand houden van een divers en pluriform boekenaanbod is onlosmakelijk verbonden aan de uitzonderingspositie die de Wet op Vaste Boekenprijs de sector verleent.

Bij de analyse van het letterenlandschap staat ook al een aanbeveling die in deze richting gaat:

Laat de letteren een afspiegeling zijn van de bevolking. Cultureel diverse lezers zullen zich makkelijker kunnen herkennen in boeken met personages en thema’s die dichter bij henzelf staan. Laten daarom schrijfopleidingen actiever op zoek gaan naar studenten met een cultureel diverse achtergrond, en laten uitgeverijen hiermee meer rekening houden bij de acquisitie van nieuwe auteurs.

Elders wordt ingegaan op de media. Wij waren wel benieuwd wat ze zeiden over literaire blogs:

Populaire sites met boekennieuws, schrijversinterviews en recensies zijn bijvoorbeeld Hebban, 8Weekly, LiterairNederland en dereactor.org. Literatuurplein.nl is een site met nieuws, recensies en een agenda van de Vereniging Openbare Bibliotheken, schrijvenonline.org is een grote online community van amateurschrijvers en op lezentv.nl staan videoproducties met literaire interviews en reportages.

We zouden willen zeggen: vergeten jullie niet iemand, kuch?

De Raad voor cultuur heeft daarnaast kritiek op het ontbreken van literatuur op televisie, het Boekenpanel van DWDD is een positieve uitzondering:

Op radio en televisie zijn de letteren naar de randen van de programmering verdreven, met uitzondering van het populaire boekenpanel in De Wereld Draait Door. Auteurs mogen op gezette tijden opdraven voor een interview, met name in VPRO’s Boeken op zondag, maar een tv-programma waarin op serieuze wijze wordt gereflecteerd op literatuur is er niet meer. Op de radio houden cultuurprogramma’s Kunststof en Opium de eer hoog, al zijn die aan alle kunsten gewijd. Het radioprogramma Nooit meer slapen bevat enkele vaste letteren-elementen: een kort verhaal, een hoorspel en een gedicht.

Hier kun je alle adviezen lezen. Dan kun je een beetje rekening houden bij de subsidie-aanvragen hoe je de aanvraag politiek kunt inkleden.