We lunchten op de hoek van wat in de jaren ’80 de Boulevard van de Socialistische Overwinning heette, hartje Boekarest. Veertigduizend mensen werden ervoor in één dag overgeplaatst naar communistische systeemflats buiten de stad. Quick and dirty. Zo werd het hele land volgens Noord-Koreaanse leest ‘gesystematiseerd.’ Met voortplantingsplicht (tenminste vijf werkkrachten per moeder) en voedselexport (hongersnood) werd de persoonsverheerlijking van Ceauşescu bekostigd. In 25 jaar tijd kun je elk menselijk genoegen in dienstverlening doden. Maar wij dorsten niet te klagen.