Een ingezonden brief vandaag in NRC Handelsblad over het gedicht van Ester Naomi Perquin over de vertaling van Mein Kampf. Briefschrijver Erik Jurgens uit Amsterdam (hopelijk niet de oud-PPR- en oud-PvdA-politicus) snapt niet helemaal waarom dat gedicht een gedicht is.

Zoals zo vaak, tegenwoordig, vraag ik mij af waarom deze tekst ‘gedicht’ mag heten. Er zit geen metrum in, geen rijm, geen binnenrijm, geen structuur, niets wat op een gedicht lijkt.

Ja Perquin: ga eens rijmen, dan snapt Erik Jurgens weer wat een gedicht is.