Het boek is al bedolven onder de complimenten en prijzen maar nu heeft Annet Schaap met Lampje ook de Gouden Griffel gewonnen. Dat is zojuist bekend gemaakt op het Kindeboekenbal. De jury was lovend:

Gebeurtenissen wisselen elkaar in hoog tempo af en maken het tot een spannend en uitdagend verhaal waarvan je de afloop niet kunt voorspellen. De auteur heeft zich laten inspireren door sprookjes, schrijvers en thema’s als onbaatzuchtige vriendschap, dapperheid en doorzettingsvermogen. Karaktereigenschappen die goud waard zijn in de literatuur en in het echte leven. Prachtig beschreven in prikkelende dialogen. Toegankelijk voor jong en oud.

Lampje zal op haar beurt anderen inspireren en haar licht laten schijnen over de kinderliteratuur en dat is goud waard.

Judith Eiselin schreef op onze site over Lampje:

Vanaf hier ontrolt zich een spannend avontuur, een heel eigen combinatie van klassieke en nieuwe elementen. Schaap weet de spanning heel knap te doseren waardoor je almaar door wilt lezen én pertinent niet wilt dat het boek uit is. Haar stijl is zowel zwierig als op de juiste manier kortaangebonden: alles wat er staat stuwt het verhaal voorwaarts, de dialogen zijn krachtig, er staat geen woord teveel, en toch is er ruimte voor grapjes en mooie metaforen.