Heel verrassend is het niet, want haar bundel werd ook al in menig oudejaarslijstje genoemd, maar de dichtbundel Habitus van Radna Fabias heeft de Awater Poëzieprijs 2018 gewonnen. Dat wordt bekendgemaakt in de nieuwe editie van poëzietijdschrift Awater. Tweeëndertig Nederlandse en Vlaamse beroepslezers (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) kozen uit het poëzieaanbod van het afgelopen jaar de bundel die zij het meest waarderen.

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500.

Voor de toekenning van de prijs is een keur aan beroepslezers (medewerkers van o.m. de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, De Morgen, De Standaard, de Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, De Poëziekrant, Poëziecentrum, Meander en Awater) gevraagd een top-3 samen te stellen van dichtbundels uit het afgelopen jaar. Aan de hand van deze lijstjes kregen de bundels punten toegekend. Na telling eindigde de bundel van Fabias met stip op nummer 1. Een aantal citaten uit de meegeleverde begeleidende juryverslagen: ‘De meest swingende bundel van 2018: rauw, geestig, zinnelijk en doordracht.’ ‘Onderzoek naar menselijke manifestaties, handelingswijzen en opvattingen. Puntgave poëzie.’ ‘Rauw én lyrisch, bezwerend, narratief en ritmisch.’

Habitus van Radna Fabias (uitgeverij De Arbeiderspers) werd eerder bekroond met de C. Buddingh’-prijs 2018 en genomineerd voor de Eline van Harenprijs 2018.
Op woensdagavond 6 februari a.s., aan het eind van de Poëzieweek, zal de traditionele Awater Poëzieprijs Mok aan Radna Fabias worden uitgereikt door Awater-redacteuren Thomas Möhlmann en Vicky Francken in De Rode Hoed in Amsterdam.

Habitus is ook nog in de race voor de De Grote Poëzieprijs.