‘Max Wouda (15) wil zijn profielwerkstuk schrijven over sexualiteit. Hij gaat op onderzoek uit, op verschillende manieren.’ Dat is de titelinformatie van de bibliotheken over het Friese jeugdboek Sex to the Max van schrijver Bart Kingma. Het boek maakt deel uit van het Friese leesbevorderingsplan Lês No! Heel erg blij lijken de scholen die Fries op het programma hebben staan niet te zijn met het boek, want volgens de Leeuwarder Courant hebben al twee scholen het boek teruggestuurd en hebben andere scholen er problemen mee. Blijkbaar is homoseksualiteit lastiger dan zelfdoding, ook een thema binnen het boek.

De uitgever overlegde van te voren met de GGZ of homofilie [sic] in een puberboek kan.

Het boek moet gelezen worden in combinatie met de vlogserie Jennifer to the Max van Omrop Fryslân. Max twijfelt of hij homoseksueel is en bezwijkt onder groepsdruk tijdens een schoolreisje als hij te veel alcohol nuttigt.

De vlogserie kun je hier zien.

Het boek Sex to the Max wordt in het Fries voorgelezen op YouTube.