De winnaar van de Frans Vogel Poëzieprijs is niet ouder dan 33 jaar, schrijft in het Nederlands, heeft al enkele publicaties op zijn naam staan die getuigen van verwantschap – bewust of onbewust – met Vogels dichterschap. Hij of zij krijgt 1500 euro (door Vogel beschikbaar gesteld via een legaat) en een beeldje van kunstenaar Cor Kraat. De jury onder voorzitterschap van de Rotterdamse dichter en oud-gemeenteraadslid Manuel Kneepkens is de speurtocht naar een laureaat begonnen: de prijs wordt op 20 oktober voor de tweede keer uitgereikt.

In het dichterschap van Frans Vogel (1935-2016) komen volgens de jury het banale en het verhevene, zin en onzin als vanzelfsprekend samen. Zijn gedichten geven blijk van taalgevoeligheid, humor en levenslust. Wim Brands noemde hem in zijn talkshow in boekhandel Donner (mei 2015) ʻde enige echte stadsdichter van Nederlandʼ.

Dichtbundels kunnen worden ingestuurd tot 25 mei. Winnaar van de eerste editie van de Frans Vogel Poëzieprijs in 2017 was Lilian Zielstra (1991), toenmalig stadsdichter van Groningen.