Oog van Eva Gerlach is bekroond met de Herman de Coninckprijs 2020.

Het juryrapport:

Oog van Eva Gerlach is een strak gecomponeerde bundel, het sluitstuk van een drieluik. Als we het bewijs niet voor ons hadden liggen, hadden we nooit kunnen vermoeden dat iemand dit met poëzie kon doen: met deze bekroning willen we onze diepe bewondering voor dit dichterschap tot uitdrukking brengen.
De gedichten zijn gebundeld als een aftellende Fibonaccireeks, waardoor we met wiskundige precisie naar het nulpunt geleid worden: de laatste cyclus bevat geen enkel gedicht. Daar bevinden we ons in het oog van de storm. Onderweg worden we stevig dooreengeschud, niet in het minst door de vragen die Gerlach zich en ons stelt. Het zijn de grootste vragen: wie ben ik, wie ben jij, en waarnaar kunnen we op zoek. Antwoorden krijgen we niet, maar in de poëtische maalstroom van versnellingen en rustpunten, van lichtere verzen en meer donkere gedichten krijgen we wel suggesties aangereikt.
Oog is een diepgaande poëtische reflectie. De bundel imponeert door de denkkracht en de beheersing van het ambacht van de dichter. In taal creëert èn beteugelt Gerlach een stormachtige kracht en neemt zij ons mee naar een woordenloze plek van stilte. Vandaaruit begint alles opnieuw: de onrust, het zoeken en het vinden van wie of wat verloren is. We wensen iedereen deze bundel toe: laat je verontrusten, optillen, en neerzetten in het oog van deze schitterende storm.

In 2020 heeft de Herman de Coninckprijs betrekking op de bundels die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 zijn verschenen. Het prijzengeld van de Herman de Coninckprijs voor Poëzie bedraagt € 7.500. Sponsors zijn Klara en De Morgen. Literatuur Vlaanderen en Antwerpen Boekenstad investeren in de Herman de Coninckprijs.