Jeroen Brouwers is vandaag 80 jaar geworden en het online veilinghuis Catawiki viert dat feit met een veiling van gesigneerde boeken, brieven en foto’s van de auteur. Gewild tot nu toe is een brief aan Martin Ros over De zondvloed en het voornemen een biografisch boekje uit te brengen over Brouwers, die brief staat nu op 150 euro. Nog iets gewilder zijn de vijf handgeschreven brieven aan Gert Jan Hemmink die werkte bij De Arbeiderspers, waar Brouwers toen zijn boeken uitgaf.

Vriendelijke brieven. Waar het zakelijk blijft gaat het grotendeels over de promotie van Brouwers’ werk door De Arbeiderspers, maar niet zonder insteek van de schrijver Jeroen Brouwers: ‘De “Jeroen Brouwers-advertentie” bevalt mij zeer. Alleen: hoe jammer dat juist die Reinjan Mulder wordt aangehaald. In zijn hoedanigheid van criticus geef ik hem in Tirade 233 ongenadig op zijn sodemieter, terwijl “Zonsopgangen” ook uitbundig is geprezen door de beste critici van dit land: Nuis, De Moor, Van Deel, Goedegebuure… Dit is echt te veel eer voor Mulder, die helemáál geen eer toekomt’. Brouwers is over het algemeen verheugd over de promotie van zijn werk: ‘Ik ben bij voorbaat verheugd over die bladzij in Het Boek In Vlaanderen. Maak die maar zo sierlijk en jeuïg mogelijk. Intussen blijf ik dagelijks voor de Vlaampjes bidden.’

Deze brieven staan op dit moment op 210 euro.

Het meest geboden is tot nu toe op een luxe uitgave van de dankrede die Brouwers schreef bij het aan hem door de Radboud Universiteit Nijmegen op 18 oktober 2018 verleende eredoctoraat: 250 euro.

De Statenhofpers drukt op een proefpers 125 exemplaren. Hiervan zijn 110 Arabisch genummerd. Philipp Janssen bond 15 exemplaren, gedrukt op bevochtigd Magnani a mano. Deze werden hlafleer gebonden. Brouwers signeerde de hele oplage. Ook deze luxe uitgave nummer VIII.

Voor mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn in de inhoud: die kunnen hier terecht.

Wie mee wil bieden kan hier terecht.