Op 8 maart schreven we op Tzum al over Generaal zonder leger van Özcan Akyol. Het Boekenweekessay van dit jaar trok enorm de aandacht dankzij DWDD, maar kon niet echt op veel waardering van de kritiek rekenen.

Nu, twee maanden na verschijning, heeft literatuurwetenschapper Jeroen Dera een antwoord klaar op het open wetenschapsplatform Leest. Ook hij is niet positief:

Hoewel ik principiële sympathie heb voor iedereen die een lans breekt voor een verbreding van de leescultuur en het literatuuronderwijs, is Akyol argumentatief een cowboy met een klappistooltje.

Dera gaat voornamelijk in op de schimpscheuten in het essay over de studie Nederlands.

Akyols aanval op de academie is dan ook volslagen ongeïnformeerd, zijn luttele jaren aan de VU ten spijt (of had hij gewoon zijn studie moeten afmaken?). Kennelijk denkt Akyol dat studenten in de letterkunde zich jarenlang bezighouden met het doorgronden van Hoge Literatuur, met als voornaamste onderzoeksvraag wat toch de juiste interpretatie van een symbolistisch gedicht zou kunnen zijn. Ironisch genoeg is het juist op basis van letterkundig onderzoek dat Akyols argumenten keer op keer doorgeprikt kunnen worden.

De meeste argumenten zijn al een keer aan de orde geweest, maar nu is het wat wetenschappelijker opgeschreven. Dera krijgt veel bijval van collega’s: