Op 13 april 1993 sprak Ischa Meijer met Mischa de Vreede over Tussen engel en demon, waarin zij de verhalen van verstandelijk gehandicapten optekende. Ook komen De Vreedes jeugdervaringen in een Japans interneringskamp ter sprake.