Abdelkader Benali, Hanna Bervoets, Ad ten Bosch, Sacha Bronwasser en Peter Buwalda zijn al genomineerd en dat zijn alleen nog maar de schrijvers met een B. Alle door het publiek genomineerde zinnen staan hier (en worden aangevuld door zinnen van de jury). Bij de Tzum-prijs mag iedereen een zin nomineren. We verlengen de inzendtermijn tot 15 augustus.

De winnende schrijver ontvangt een bedrag in euro’s dat gelijk is aan het aantal woorden in de zin. En een fraaie beker. Dit jaar wordt de Tzum-prijs voor de zeventiende maal uitgereikt. Vorige winnaars waren: Paul Mennes (2002), Doeschka Meijsing (2003), Stijn Aerden (2004), Ilja Leonard Pfeijffer (2005), Tommy Wieringa (2006), Jeroen Brouwers (2007), A.F.Th. van der Heijden (2008), Erwin Mortier (2009), Tom Lanoye (2010), Peter Buwalda (2011), L.H. Wiener (2012), Anton Valens (2013), Ilja Leonard Pfeijffer (2014), Dimitri Verhulst (2015), Yves Petry (2016), Jeroen Olyslaegers (2017), Pieter Waterdrinker (2018) en Tonnus Oosterhoff (2019).

De voorwaarden zijn:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlandstalig prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2019 (geen eigen beheer-uitgaven).
– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan één zin inzenden.
– Inzendingen vermelden met het citaat en bladzijdenummer.
– De deskundige jury (redactie Tzum) voegt zelf ook zinnen toe. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.
– Vermeld je eigen naam en adres. Alleen je naam wordt genoemd als inzender bij de nominatie.
– Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.

Voor de duidelijkheid: nomineren betekent dat je zelf zinnen kunt toevoegen aan de nominaties, niet dat je kunt stemmen op één van de nominaties.

Onder de inzenders worden drie exemplaren van De klok van Iris Murdoch verloot.

Bekijk de nominaties tot nu toe hier. Onderaan de pagina staat ook het formulier om te nomineren.

(foto Tonnus Oosterhoff © Dolf Verlinden)