De positie van de stadsdichter van Haarlem Darryl Danchelo Osenga was niet langer houdbaar bleek vandaag. Op zijn Facebookpagina schoof hij de schuld in de schoenen van rechtse sites die hem zouden aanvallen vanwege zijn strijd tegen Zwarte Piet en racisme. Daarvoor had hij een gesprek gehad met de burgemeester van Haarlem die gisteren nog het vertrouwen uitsprak in de rapper en woordkunstenaar, maar die in de loop van de dag toch andere teksten onder ogen kreeg en daarop besloot de benoeming in te trekken.

In de verklaring van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem wordt ook een tik uitgedeeld aan de benoemingscommissie bestaande uit Jaap Lampe, Bertram Mourits, Joel Labadie-Cortes, Lorenzo Labadie-Cortes, Joshua Baumgarten, Martine Haasnoot, Asis Aynan en Joni Zwart. Op Facebook had Joshua Baumgarten nog geschreven ‘Trust me you two – we did out homework – now get on with life and write a poem about it.’ In de verklaring van het college staat: ‘Achteraf gezien constateert het college dat diepgaander onderzoek op zijn plaats was geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen.’

De volledige tekst:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft deze week bekend gemaakt wie als de nieuwe stadsdichter van Haarlem benoemd is. De keuze voor deze stadsdichter is tot stand gekomen na een selectieprocedure door een deskundige en onafhankelijke benoemingscommissie. Deze commissie heeft Darryl Danchelo Osenga voorgedragen. Het advies is overgenomen door het college. Voor de Benoemingscommissie Stadsdichter en het college was, naast zijn kwaliteit als dichter, een overweging dat hiermee meer groepen in de stad betrokken kunnen worden en hij een breed en nieuw publiek zou kunnen aanspreken.

Het college had niet alleen kennis genomen van de voordracht en het advies, maar ook van eerdere uitspraken en acties van Darryl Danchelo Osenga. Hierover heeft het college voorafgaand aan de benoeming met hem gesproken. In dit gesprek heeft hij nadrukkelijk afstand genomen van zijn eerdere uitspraken. Hierdoor had het college het vertrouwen dat Darryl Danchelo Osenga de functie van stadsdichter zou kunnen vervullen en groepen verbinden.

Nadat de benoeming gepubliceerd is, kwamen nieuwe citaten van Darryl Danchelo Osenga naar voren die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. De discussie rond zijn persoon en zijn standpunten maken volgens het college een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk.

Darryl Danchelo Osenga had zich in willen zetten voor de stad. Het college betreurt hoe dit proces is verlopen. Achteraf gezien constateert het college dat diepgaander onderzoek op zijn plaats was geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen. Het college heeft de benoeming inmiddels ingetrokken. In een gesprek met Darryl Danchelo Osenga heeft de burgemeester dit besluit toegelicht. Darryl Danchelo Osenga was geraakt maar toonde begrip voor het besluit van het college.