In het programma Vroege Vogels is vanochtend bekend gemaakt dat Valerie Trouet de Jan Wolkers Prijs 2020 heeft gewonnen met het boek Wat bomen ons vertellen (Lannoo). Trouet krijgt 5.000 euro en een origineel portret gemaakt door Siegfried Woldhek. De winnares was niet in de studio aanwezig en hoorde de uitslag coronaproof aan de telefoon.

Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen:

Trouet is een kundig auteur die de lezer als een enthousiaste gids bij de hand neemt en met nieuwe ogen leert kijken. Die gids schuwt de eigen mening over een aantal hoogst actuele, zeer nijpende kwesties bepaald niet, en weet die vaardig en overtuigend onder woorden te brengen. Wie dat kan, met enkel de pen en het geschreven woord als instrument, is niet alleen een begaafd auteur, maar ook een groot verteller die de lauwerkrans met verve verdient.

De andere genomineerden waren:
Stefan Brijs – Berichten uit de vallei (Atlas Contact)
Ton Denters – Stadsflora van de lage landen (Fontaine Uitgevers)
Caspar Janssen – Caspar loopt (Atlas Contact)
Dick de Vos – Wat zingt daar? (KNNV)

De jury bestond dit jaar uit uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).