God is Natuur, schrijft Spinoza in 1665. ‘Dit eeuwige en oneindige Wezen, handelt geenszins met een bedoeling’ (Ethica IV, voorwoord). Natuur is mooi en wreed en het vermogen om lief te hebben is er onderdeel van. De ‘onware God,’ is de voorstelling die mensen ervan maken, vervolgt Spinoza. Er is een fundamenteel verschil tussen wat is en wat daarover gedacht wordt. In de Natuur, dit ‘eeuwige en oneindige Wezen’, bestaan meerdere vormen van seksuele geaardheid. Homoseksualiteit afkeuren is God afkeuren