Minister Arie Slob (ChristenUnie) wil homofobie in het onderwijs blijven toestaan en ontving daarvoor veel terechte kritiek vandaag. Splinter Chabot zond hem een exemplaar van zijn boek Confettiregen en zijn nieuwe boek Roze brieven. Hij was niet de enige schrijver die vandaag verontwaardigd was (en de minister werd wel gedwongen op zijn woorden terug te komen).

Chabot was niet de enige schrijver die de zoveelste aanval uit streng-christelijke hoek pareerde: