Stilte is de titel van het honderdste nummer van Liter. Normaal vier je dan feest, maar het tijdschrift laat weten dat het honderdste nummer ook het laatste nummer is.

Een extra dikke en bijzonder vormgegeven Liter verschijnt deze maand, het honderdste en voorlopig laatste nummer van het literaire tijdschrift. Alles wat de redactie op dit ogenblik nog kwijt wilde staat erin, samengevat onder het mystiek gedachte thema Stilte. Een stilte die nu ook werkelijk even valt; redactie en bestuur maken pas op de plaats om zich te hergroeperen en te onderzoeken wat er in 2021 kan verschijnen.

De laatste zin lijkt te suggereren dat er nog toekomst is. Redacteur Timen Kraak kan daarover nog niet veel zeggen:

Liter 100 is inderdaad het laatste, voorlopig. Veel meer kunnen we er helaas nog niet over zeggen. We willen graag verder, maar eerst moet aan een aantal organisatorische en financiële randvoorwaarden worden voldaan. Daar werken we nu hard aan. En je weet wat ze zeggen over een broedende kip…

Liter is een literair blad met een christelijke achtergrond. Het is opgericht in 1998. Dit jaar had het blad ongeveer 200 abonnees. Kortom, mecenas gezocht of 300 abonnees.