Het aantal leden van het noodlijdende blad Liter is bijna verdubbeld nadat de redactie aangaf meer religie in de literatuur te stoppen. Gerda van de Haar, hoofdredacteur van Liter, beschouwt het wonder:

‘Dit bevestigt wat we steeds al dachten: er is vraag naar religie in de letteren. Die onderlaag van veel gedichten en verhalen wordt steeds meer gezien. Literatuur kan helemaal niet zonder religie, dat blijkt elke keer. Wij geven daar achtergronden bij en zoeken dingen uit. En we vragen schrijvers en dichters om zelf in te haken op een religieus geladen thema. Daar komt heel mooi werk uit. Op dit punt is Liter uniek – zulke documentatie over de wisselwerking tussen literatuur en religie vind je verder nergens.’

Hoeveel abonnees Liter nu telt staat niet in het persbericht, maar het doel dit jaar was om 75 abonnees erbij te krijgen.