Het literaire tijdschrift Liter leek ten dode opgeschreven, maar is inmiddels onder voorwaarden uit het graf herrezen. Het tijdschrift kan doorgaan, maar dan hebben ze wel 75 nieuwe abonnees nodig. Ze moeten wel tegen wat meer religie kunnen. Het persbericht:

Literair tijdschrift Liter is bijna gered. Nadat afgelopen december met nummer 100 voorlopig het laatste nummer verscheen, hebben enkele gulle gevers en een initiatief van de Vermeulen Brauckman Stichting het mogelijk gemaakt dat in 2021 drie nieuwe nummers verschijnen. Het enige wat nodig is om in 2022 door te kunnen, zijn 75 nieuwe abonnees. Deze week start dan ook een campagne om abonnees voor Liter te werven.

Wat is Liter?
Liter is als literair tijdschrift gespecialiseerd in religie, in het bijzonder in de christelijke traditie. Het motto van het tijdschrift is ‘Lezen is geloven’. Al sinds 1998 wordt in verhalen, gedichten en analytische beschouwingen religieuze thematiek aangeroerd, opgediept en beproefd. Vorig jaar leek het tijdschrift ten onder te gaan. De oplage daalde langzaam maar gestaag en het blad was zo goed als door de reserves heen. In het najaar van 2020 kwam Liter 100 uit, getiteld ‘Stilte’, met de mededeling dat Liter niet op de oude voet door kon gaan. Daarna werd het even stil.

Wat is er veranderd?
Op het bericht dat Liter opgeheven dreigde te worden volgde een stortvloed aan reacties. Zo kon het bestuur zichzelf vernieuwen en werd de redactie uitgebreid. Een mecenas meldde zich om de reserves aan te vullen, de Vermeulen Brauckman Stichting nam een cruciaal initiatief tot een meerjarige opdracht en andere goede gevers verleenden verdere steun. Dankzij hen kan in juni Liter 101 verschijnen.

Dit betekent echter niet dat Liter gered is: Liter is bijna gered. Om in 2022 door te kunnen zijn 75 nieuwe abonnees nodig. Deze week start daarom een grootscheepse campagne om nieuwe abonnees voor het blad binnen te halen.

Wat is er nieuw aan Liter?
Liter kiest vol voor de toekomst. De website en huisstijl zijn geheel vernieuwd. Ook zal Liter, naast het papieren blad, sterker digitaal aanwezig zijn en worden er regelmatig evenementen georganiseerd. Maar het belangrijkste is natuurlijk de inhoud. Liter is het toonaangevend podium voor verhalen, gedichten, beschouwingen en interviews waarin de intrinsieke verbinding tussen literatuur en religie gestalte krijgt, wordt opgespoord, volop de ruimte wordt gegeven. In de vernieuwde Liter is dit sterker dan ooit te merken. Liter, want lezen is geloven.

Wie zcih wil abonneren kan hier terecht.