In 2020 was Harry Mulisch 10 jaar dood en dat was reden voor enkele activiteiten. Zo werd er een podcast gemaakt, de Mulisch-tapes, naar aanleiding van dictafoonbandjes en een audiodagboek van de schrijver en kwam er een boek van Onno Blom uit over Mulisch. Jamal Ouariachi was niet zo onder de indruk, zo blijkt uit een stuk in De Standaard. De podcast van Daan Doesborgh, Johan Kuiper en Stefanie Liebreks moet het vooral ontgelden. ‘Er wordt vooral slap geouwehoerd.’

Helaas, twee van de makers blijken nauwelijks bekend met het werk van Mulisch. Kuiper lijkt nog het best op de hoogte, al hapert hij soms ook even, want de opnames wekken de suggestie van ‘spontaniteit’. Niemand lijkt iets te hebben voorbereid.

Onno Blom is ook te gast in de podcast.

Een aantal malen mag letterkundige Onno Blom komen vertellen hoe bijzonder Mulisch hém vond.

Over het portret van Mulisch dat Onno Blom schreef in De wondergrijsaard is Ouariachi ook al niet zo te spreken:

Ordinair knip- en plakwerk is het, op basis waarvan Blom het verhaal vertelt dat elke Mulisch-liefhebber al duizend keer gehoord heeft.

Over het initiatief van het Literatuurmuseum om een vrouwelijke pendant te maken van De Herenclub en ‘het kromme politiek correcte gedachtegangetje’ dat erachter schuilgaat heeft Ouariachi geen zin zich op te winden.

Lees het hele artikel (€) hier.

Wie de Mulisch-tapes nog durft te beluisteren: ze staan hier.