De marktman houdt een zalmmoot omhoog. Hij kijkt me wat vorsend aan, maar ik zal niks van hem kopen. De marktman is geschilderd en ik kijk meer dan vierhonderd jaar later naar zijn beeltenis in het Bonnefantenmuseum. Na de Tweede Wereldoorlog is het schilderij teruggekomen uit Duitsland, lees ik op het bordje ernaast. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het, zolang de rechtmatige eigenaar of zijn erfgenamen zich nog niet hebben gemeld. Nu kijk ik anders naar de marktman.