In zijn column in de lokale krant Het Parool vraagt Maarten Moll zich af waar de grafsteen van Nescio gebleven is. Getipt door Gerard Aalders ging Moll op begraafplaats De Nieuwe Ooster poolshoogte nemen. En inderdaad, de grafsteen is verdwenen.

Begin juli stond ik nog bij Nescio aan zijn graf. De grafsteen waarin zijn naam, samen met die van zijn vrouw en dochter zijn gebeiteld, zag er erg heel slecht uit.

Er kan een goede reden voor zijn aldus Aalders:

‘Ik vertrouw erop dat zijn zerk er binnenkort weer in volle glorie staat,’ aldus Aalders. ‘Geheel gerestaureerd. Want de gemeente Amsterdam zal het toch niet in zijn botte harsens hebben gehaald het graf te ruimen?’

Lees de hele column hier.

(foto Roos Custers bij het graf van Nescio: © Dolf Verlinden)