Uitgever Querido laat zojuist via Twitter weten dat Jacques Hamelink is overleden. De schrijver is 82 jaar geworden. Hamelink begon als dichter, maar kreeg ook al snel bekendheid met zijn verhalen in Het plantaardig bewind en de fantastische roman Ranonkel. Hij bleef tot op hoge leeftijd actief. In 2020 verscheen zijn laatste dichtbundel Solituden, songs.

In antwoord op een enquêtevraag van het tijdschrift Maatstaf noemt Hamelink zichzelf een ‘outsider’. Hij wilde dan ook niet tot een stroming gerekend worden:

Het zou me nog in mijn graf tot tevredenheid stemmen als men zou concluderen ‘hij heeft nooit tot een stroming behoord’. Waarmee ik niet bedoel iets kwaads van stromingen te zeggen. Ze brengen leven in de brouwerij, en daarna proeft men het bier.