De Lezer des Vaderlands doet een belrondje om aan de boeken te komen die hij bespreekt en ziet tot zijn schrik dat er al veel Nederlandstalige fictie verdwenen is uit de lijst.