Wat je zoekt, zoekt jou is van alles wat, maar is het geschikt voor de lijst met oorspronkelijk Nederlandstalig werk in de Bestseller 60? De Lezer des Vaderlands las het boek.