In deze video bespreekt de Lezer des Vaderlands De nachtdienst van Esther Verhoef.