In deze video bespreekt de Lezer des Vaderlands Honden voor het leven van Arthur Japin.