Een passage uit het verhaal ‘Brommer op zee’ van J.M.A. Biesheuvel komt op de gevel van het Blauwhuis in Schiedam te staan. Het rijksmonument uit 1765, dat aanvankelijk dienstdeed als verbeterhuis voor drankzuchtige en ontuchtige vrouwen, bood van 1897 tot 1968 onderdak aan het Stedelijk Gymnasium waarvan Maarten Biesheuvel leerling was. 

Het pand aan de Lange Nieuwstraat staat nu in de steigers omdat er elf huurwoningen in worden gebouwd.

‘Brommer op zee’, waaraan een boekenprogramma op televisie zijn naam heeft ontleend, is een van de verhalen in de bundel In de bovenkooi waarmee Biesheuvel in 1972 debuteerde. Dit is de passage die op de zijgevel wordt aangebracht:

‘Hoe is het mogelijk dat u op het water rijden kan?’ vroeg Isaäc verbaasd.
‘Dat is een kwestie van oefenen’, zei de man.
‘Ik ben begonnen met een speld plat op het water te leggen. Als je dat heel voorzichtig doet, blijft hij drijven. Op de lange duur nam ik steeds zwaardere voorwerpen. Het was mij natuurlijk om mijn brommer te doen en tenslotte reed ik mijn eerste schamele rondjes op de stadvijver’.

Op de foto van Google het Blauwhuis in november 2021.