Niet alleen alle freelance recensenten worden door NBD Biblion aan de kant geschoven, ook de vaste redacteuren raken hun baan kwijt. Van verschillende kanten krijgen we bij Tzum daar meldingen van. Op Facebook schrijft Toin Duijx:

De mail van Biblion waarin 750 mensen die al jaren besprekingen voor hen verzorgen aan de kant werden gezet speelt maar steeds door mijn hoofd. Mensen vervangen door een computer-analyse van digitale teksten (over illustraties wordt niet gesproken). Ik heb de afgelopen dertig jaar deze besprekingen, zo’n honderd per jaar, altijd met veel plezier geschreven. Het was een sport om zo dicht mogelijk bij de 1.100 tekens te zitten met de bespreking. Wat ook bijzonder was, dat je het boek dat werd toegestuurd moest bespreken, waardoor ik regelmatig boeken mocht lezen die ik anders waarschijnlijk opzij gelegd zou hebben. Dat is voor een recensent belangrijk om te voorkomen dat je je alleen op de belangrijke schrijvers richt. Het verbreed je zicht op de gehele jeugdliteratuur.

De beslissing van Biblion heeft meer gevolgen. De redacteuren blijken ook ontslagen te zijn. Daarnaast verkocht Biblion de recensies door aan online-boekhandels (onder meer Bruna en dat blauwe mannetje) en, wat ik belangrijker vindt, werden de besprekingen ook opgenomen in het CBK (Centraal Bestand Kinderboeken) van de Koninklijke Bibliotheek. Echt heel jammer dat er nu dus geen besprekingen van de boeken meer in dat voor iedereen zo belangrijke bestand worden opgenomen.

Wat mij het meeste steekt is dat men denkt om op deze manier een betere dienstverlening aan de bibliotheken (en indirect dus ook aan de uitgevers) te leveren. Het is gewoon een enorme bezuinigings-operatie. En daarbij is, zoals in het verleden dat bij Biblion vaker het geval was, kwaliteit niet belangrijk en nog minder de mensen die achter die kwaliteit zitten.

NBD Biblion is op Twitter zo hard bezig om iedereen uit te nodigen voor een webinar dat ze vergeten zijn om op onze vraag van gisteren hierover te beantwoorden.

(foto via Flickr)