Je vraagt je toch werkelijk af tegen wie Leon en Nina van NBD Biblion zitten te praten. Driejarigen of volwassenen die werkzaam zijn bij de bibliotheken. En stel dat die laatste groep hiernaar kijkt, wat denken die mensen dan? Leon en Nina behandelen deze week Maximiliaan Modderman van Joukje Akveld en Jan Jutte. Ter verhoging van de feestvreugde hebben ze feesttoetertjes meegenomen. Let ook op de spannende muzikale intermezzo’s.