De paus

Paus Franciscus ging naar Canada om excuses te maken voor het stelselmatige misbruik en de culturele onderdrukking van inheemse kinderen op katholieke kostscholen. Dat vond generaties lang plaats. De in 2013 zo monter en vitaal aangetreden Plaatsvervanger van Jezus op Aarde werd nu broos en moe in een rolstoel het vliegtuig uitgetild. Het bloedig kruisoffer van de Verlosser zelf was voor ons aller zonden. Pausen dragen vooral de zonden van hun eigen instituut. En dat is een zichtbaar ondoenlijke taak.

Karel Feenstra