Leechte

De zaterdagavondzon hangt in het hoogkoor van de Martinikerk in Bolsward. Het is stil in de kerk. Tot het carillon begint. Leegte, zingen de klokken. Leegte zingt Capella Frisiae. Leegte gebaart componist en dirigent Hoite Pruiksma met beide armen. In zijn handen weegt hij de ruimte. De woorden van Aggie van der Meer zweven erin rond. Alles vermengt zich. Achter de ramen van het hoogkoor zie ik bomen wuiven. Ze zeggen: let op, uit dit uur wordt nieuwe tijd geboren.

Karel Feenstra