De Lezer des Vaderlands over ABCDeelder van Ari Deelder.