De Lezer des Vaderlands bespreekt Wat stilte wil van Arthur Japin.