De Lezer des Vaderlands bespreekt het eerste deel van het van dagboek J.J. Voskuil.