In zijn column op de site van HP/De Tijd gaat Ilja Leonard Pfeijffer in op de taferelen achter de schermen van De Wereld Draait Door. Pfeijffer constateert dat de artikelen in de Volkskrant geen enkel strafbaar feit aan het licht brachten.

Onaardig zijn is geen kwaliteit. Ik ben er zelfs van overtuigd dat tirannieke bazen hun business meer schaden dan goeddoen. Maar het punt is dat dat het punt niet is. Het punt is dat de wet niemand ertoe verplicht een goede baas te zijn.

Pfeijffer vraagt zich af waarom we de laatste tijd zoveel horen over grensoverschrijdend gedrag:

Ik vrees dat het symptomen zijn van toenemende collectieve kleinzerigheid. Nu zelfs studenten op de universiteit al een veilige leeromgeving wordt gegarandeerd, wat betekent dat zij angstvallig worden gevrijwaard van iedere gedachte of mening die hun gevoeligheden zou kunnen kwetsen, hebben wij in onze maatschappij in toenemende mate de neiging om ons eigen welbevinden te verheffen tot een morele maatstaf waarmee wij anderen tuchtigen.

Lees de hele column hier.

Delphine Lecompte, die eerder Prometheus-baas Mai Spijkers verdedigde, heeft alle redenen om het programma De Wereld Draait Door te wantrouwen. In 2012 werd zij als excentriek vrouwtje neergezet door Jakhals Thijs (Matthijs Kleyn, die een paar maanden het programma verliet). In Humo schrijft ze een stuk over De Wereld Draait Door en Matthijs van Nieuwkerk, waarin ze allerminst voor de slachtofferrol kiest: ‘ik was mediageil geweest, waarom moest ik zo nodig met mijn gedrochtelijke kop op de Hollandse televisie verschijnen?’

Voor de klagende medewerkers heeft Lecompte niet veel geduld:

De medewerkers die Matthijs van Nieuwkerk beschuldigen van ‘structureel grensoverschrijdend gedrag’, kunnen niet tegen een stootje, het zijn allicht grotendeels gefrustreerde bittere ontgoochelde yuppies (wordt dat woord nog gebruikt?) die hadden gehoopt verder te staan in hun carrière. Maar ze bleken te broos, te frêle, te lamlendig en te kwetsbaar voor de grote boze televisiewereld.

Ze neemt het niet op voor Van Nieuwkerk:

Ja, Matthijs kon een bullebak zijn. De wereld loopt vol dergelijke ploerten. Je bent op een wrede wereld geworpen. Een wereld die niet verplicht is om stroop om je mond te smeren, een veilige ruimte voor jou te creëren en te doen alsof je knullige middelmatige ideeën begeesterend zijn.

Lees haar hele stuk hier.