Sandra Langereis herschreef Erasmus’ Lof der zotheid en was te gast bij Nooit meer slapen.