De vaste boekbesprekers van het radioprogramma Nieuwsweekend, dat elke week nog wel serieus aandacht aan schrijvers en boeken geeft, worden aan het eind van het jaar altijd gevraagd naar hun bevindingen van het afgelopen jaar. Een mooi schouwspel. Jeroen Vullings nam de gelegenheid te baat om Wachten op het Westen van zijn vrouw Nausicaa Marbe twee keer te noemen. Onno Blom vond het een bijzonder jaar omdat ‘witte, oude schrijvers met grote oeuvres heel nadrukkelijk niet werden genomineerd’ voor de grote literaire prijzen. ‘Ik ben daar op diverse plekken genadeloos voor afgeserveerd,’ zei Blom, die benadrukte dat het vooral om de kwaliteit van het boek zou moeten gaan. Hij kreeg het natuurlijk aan de stok met Lidewijde Paris die diversiteit hoog in haar vaandel voert. Daarna bleek iedereen het toch met elkaar eens te zijn en later toch weer niet. Kortom, fijne radio die je ook hier kunt terugkijken.

Het gesprek werd onderbroken door het nieuws dat de oude paus naar de eeuwige jachtvelden was vertrokken, juist tijdens het memoreren van dit jaar overleden schrijvers.

Een van onze hoogtepunten van het afgelopen jaar in Nieuwsweekend heeft ook te maken met een plotselinge onderbreking. In november was Jeroen Vullings volop bezig met het bespreken van een boek toen zijn telefoon begon terug te praten, waarna de telefoon in allerijl op de grond werd geworpen. Terwijl op de radio het gesprek gewoon doorging, zoomde de studiocamera in op de schuldige telefoon. Het boek dat op dat moment besproken werd, was Surrender van Bono.