Voer voor Mulisch-adepten: antiquariaat Artistiek Bureau brengt in maart het boek Huiskamerlyriek en atoompoëten uit met de verzamelde poëzierecensies van Harry Mulisch. We legden alvast de hand op de flaptekst:

‘Met begrijpelijkheid heeft poëzie niets te maken, met verstaanbaarheid alles.’

Aan het begin van zijn loopbaan, voordat hij debuteerde als romancier, schreef Harry Mulisch (1927-2010) recensies van toneeluitvoeringen en dichtbundels. In zijn eerste krantenstukken over poëzie probeert hij, even geestig als meedogenloos, het kaf van het koren te scheiden. Hij kraakt de verstandige lyriek van de huiskamer op zondagmiddag en prijst de gedichten waarin een wonder geschiedt. Hij is een pleitbezorger van de poëzie van Gerrit Achterberg en Hans Lodeizen. Op de voet volgt hij de ontwikkeling van experimentelen als Lucebert en Bert Schierbeek, wier werk hij raak weet te karakteriseren. In Huiskamerlyriek en atoompoëten zijn de poëzierecensies van Harry Mulisch voor het eerst gebundeld, met inbegrip van zijn polemiek met de gevestigde dichter Hendrik de Vries. Marita Mathijsen schreef een verhelderend voorwoord.

Volg het Artistiek Bureau op Twitter dan weet je precies wanneer je het boek kunt bestellen.