Goed nieuws van de Schrijverscentrale voor schrijvers die via hen worden geboekt. Het basishonorarium gaat omhoog. Het minimum bedrag dat schrijvers krijgen na bemiddeling door de Schrijverscentrale is 265 euro; per ingang van 1 juli wordt dat 285 euro. In een bericht aan de schrijvers meldt de Schrijverscentrale:

Al jarenlang werkt de Schrijverscentrale met hetzelfde basishonorarium voor schrijvers en dezelfde bemiddelingskosten. Inmiddels zien wij de kosten stijgen en we vermoeden dat jullie dat ook zien. Vandaar dat we de het basishonorarium en de bemiddelingskosten per 1 juli aanpassen.

De bemiddelingskosten stijgen naar 45 euro. Organisatoren die voor 1 juli nog schrijvers boeken kunnen nog de oude prijzen hanteren.