In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw stichtte het stadje Sóller, tegen de noordelijke bergkam van Mallorca, een aantal musea. De Catalaanse aanduiding Museu werd daarbij door de fascistische autoriteiten niet getolereerd. Dat moest volgens het onderdrukkende regime het algemeen beschaafd Spaanse Museo zijn. De museumdirecteuren stelden voor dan het neutrale Latijnse Museum te gebruiken. Dan hoefden ze later, bij het verscheiden van de Leider, alleen een ‘m’ van de pui te slaan. Aldus geschiedde in 1975.