Bij het woord ‘volksschrijver’ geeft de Dikke Van Dale: ‘schrij­ver van lec­tuur voor het volk’ met als voorbeeld:

de ka­tho­lie­ke volks­schrij­ver Ge­rard Re­ve, vaak kort­weg de Volks­schrij­ver ge­noemd,

De vraag of Reve de term voor zichzelf heeft gemunt, laat Van Dale onbeantwoord. Misschien gaat Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon er nader op in in ‘Het weer van alle mensen’ en 99 andere pareltjes uit het woordenboek van Gerard Reve, dat op 14 december – diens honderdste geboortedag – verschijnt bij De Weideblik.

De uitgeverij, waarvan Ton den Boon eigenaar is, stelt dat Reve ‘onze woordenschat heeft verrijkt door bepaalde woorden, uitdrukkingen en formuleringen te introduceren of te populariseren. “Het weer van alle mensen” is misschien wel de bekendste taalvondst die we aan Reve te danken hebben, maar er zijn er veel meer.’ 

Reve wordt 29 keer geciteerd in de Dikke Van Dale, zoals bij de woorden ‘eten’

– Veel groente en weinig aardappelen, dat eet voor een man niet zo lekker

‘geouwehoer’:

– Er is niets tegen geoudehoer, zolang er maar Gods zegen op rust

en ‘kaal’:

Kaal zijn is niet erg, alleen, je hebt geen haar meer.

Woordenboekmaker Den Boon verzamelde woordvondsten van Gerard Reve. ‘Het weer van alle mensen’ bevat een persoonlijke selectie van honderd woorden en uitdrukkingen. De uitgever-auteur zegt: ‘Mocht Reve – zoals kwade tongen beweren – in de literatuur enigszins in de vergetelheid zijn geraakt, in onze woordenschat zijn zijn pennenvruchten nog springlevend.’ Het boek telt 144 bladzijden en kost 20 euro.

Eerder publiceerde Ton den Boon ‘Er is maar één werkelijk woord’ over het taalgebruik van Willem Frederik Hermans.