Babeth Fonchie Fotchind (1993) droeg enkele van haar gedichten voor tijdens de afgelopen Nacht van de Poëzie.