Reageer op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027*

De Noordzee verandert. Er komen steeds meer windmolens, scheepvaartroutes worden verlegd, en op de bodem schrapen we tussen kabels en buizen zand weg om onze kust te versterken. Alles bij elkaar een moeilijke puzzel met veel verschillende belangen. In ieder geval moet er een milieueffectrapportage komen, voordat de plannen worden uitgevoerd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft hoe die rapportage wordt opgesteld. Daar mag u iets van vinden, hoewel de titel van het overheidsbericht daartoe misschien niet heel hartelijk uitnodigt. 

* Advertentie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de Volkskrant, 12 december 2023)