Schrijver, dichter en vertaler Willem van Toorn is in Frankrijk op 88-jarige leeftijd overleden. Onlangs verscheen van hem nog Kafka voor beginners. Het oeuvre van Van Toorn is enorm veelzijdig, je vindt naast romans, dichtbundels en vertalingen ook jeugdboeken en een biografie (over uitgever Emanuel Querido). Voor Rooie kreeg hij de Zilveren Griffel. In 1982 ontving hij de Jan Campert-prijs voor Het landleven. Willem van Toorn was getrouwd met Ineke Holzhaus, en had twee dochters.

Patricia de Groot, uitgever: ‘Uitgeverij Querido rouwt om het verlies van haar bevlogen en dierbare schrijver Willem van Toorn, die vijfenzestig jaar aan de uitgeverij verbonden is geweest en die zich als een ware vriend altijd buitengewoon betrokken heeft getoond.’

In een interview met Willem M. Roggeman uit 1983 plaatst hij zichzelf in een tussengeneratie, in de schaduw van De Grote Drie, waardoor hij niet helemaal doorbrak bij het grote publiek. Daarbij komt nog een afkeer van publiciteit die niet over het werk gaat:

Misschien is dat ook weer typerend voor die groep, voor zover je van een groep kunt praten, dat de afkeer van een publiek optreden, dat niet met je werk te maken heeft, daar meer aanwezig is. Ik wil best voorlezen, ik wil best over mijn werk praten, maar strikt gekoppeld aan dat werk en niet als een soort show, alsof een schrijver een heel bijzondere figuur zou zijn, wat toch in die vorige generatie heel sterk aanwezig was. Daar werd inderdaad opgetreden alsof de schrijver een sleutel zou hebben en dat voortdurend ook meedeelt. Ik geloof er niets van. Dat is dan ook weer een parallel met mensen als Elsschot en Nescio. Laat mensen maar kijken naar wat er op papier staat. Laat ze het daar maar mee doen. Ik denk niet dat ik daarbuiten nu zo veel extraas mee te delen heb.

Je moet bovendien dan ook niet zoals ik behebt zijn met een ironie tegenover de massabewegingen of tegenover het ware geloof. Overal waar twintig mensen in een optocht lopen, begin ik de zaak te wantrouwen. Dat soort manifestaties, gekoppeld aan je werk, dat is voor mij ondenkbaar. Mijn verhalen gaan nu eigenlijk ook net allemaal over hoe iedere collectiviteit dodelijk is voor individuen. Het zou toch ook wonderlijk harmoniëren als ik met een vlag vooraan in een optocht liep.

Van Toorn vertaalde onder meer werk van Franz Kafka, Klaus Mann, Christopher Isherwood, John Updike en E.L. Doctorow.

Op Tzum staan recensies van Omtrent Kapelaan, Een dichteres van Malta, Een leeg landschap, De jongenskamer, De geur van gedroogde appels, Morgenrood en Kafka voor beginners.