Een nazaat van Couperus’ uitgever L.J. Veen kocht in 2007 de omvangrijke en zeer gevarieerde collectie Louis Couperus van antiquariaat Schuhmacher, waar Max en Wilma sinds 1963 aan hadden zitten bouwen. Over de achtergronden van deze verzameling schreef Wilma Schuhmacher een petite histoire. Betrekkelijk stilletjes is Ruud Veen blijven sleutelen aan Couperus, waarover hij nu een indrukwekkende website heeft laten maken. Alle boeken zijn secuur beschreven en alle banden zijn afgebeeld. Veen beschikt over originele brieven en contracten uit de familie-uitgeverij. Voor het eerst schenkt er iemand met praktijkervaring uit de drukkerij aandacht aan de technische kant van het boek, zodat verschillende bindoplagen en omslagvarianten zichtbaar worden. Heel zichtbaar worden ook de (indertijd niet zo populaire) luxe-uitgaven van Louis Couperus, zoals De ode en Het snoer der ontferming. Mooi!