Er komt een volwaardige en evenwichtige biografie van Boudewijn Büch (1948-2002). Dit maakt de Werkgroep Boudewijn Büch, onder leiding van televisiemaker Frits Barend, vandaag bekend. Het initiatief komt van een groep naaste familieleden en vrienden van de overleden dichter, criticus, schrijver, televisiemaker en bibliofiel. De plannen worden nu uitgewerkt door de Werkgroep Boudewijn Büch in samenwerking met de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (die nu een kortlopende Büchexpositie houdt) en het Biografie Instituut van de Universiteit van Groningen.

Zij gaat op zoek naar een biograaf en naar mogelijkheden voor financiering van het project. Voor 2012, tien jaar na het overlijden van Büch, plant de Werkgroep een aan Büch gewijde tentoonstelling in zijn geliefde Artis Bibliotheek. In die bibliotheek zal ook de jaarlijkse Boudewijn Büch-lezing worden gehouden. Cabaretier Diederik van Vleuten zal de eerste lezing uitspreken. De verschijning van de biografie staat gepland voor 2016 bij uitgeverij Atlas in Amsterdam. In 2004 verscheen al een biografische schets van Rudie Kagie, ‘verslag van een mystificatie’, waarin vooral de fabuleuze kant van Büch aan bod kwam. Een jaar later schreef letterkundige Harry G.M. Prick een onthutsend boek over zijn vriendschap en verbondenheid met Büch, en hoe deze abrupt aan een einde kwam.

De Werkgroep is van mening dat het beeld dat is blijven hangen van een alles aan elkaar liegende Büch geen recht doet aan de veelzijdigheid van zijn persoonlijkheid en de blijvende betekenis die hij heeft gehad voor ‘de wereld van het boek’ in brede zin. Met de voorgenomen biografie en tentoonstelling wordt beoogd dit beeld te corrigeren.