Nop Maas mag zijn derde deel van de Reve-biografie niet publiceren. Dat is zojuist bekendgemaakt. De voormalig levenspartner van Reve, Joop Schafthuizen, spande een rechtszaak tegen Maas aan omdat hij niet tevreden was over de inhoud van het derde deel. Schafthuizen is de enige auteursrechthebbende van de nalatenschap van Reve en kan daarom publicatie tegenhouden. Hij eiste 100.000 euro als de biografie toch werd gepubliceerd. De rechter in Amsterdam stelde hem vandaag in zijn gelijk.

Het is onbekend wat Nop Maas nu gaat doen. Wellicht dat hij nu toch de teksten van Reve gaat parafraseren, zoals eerder het idee was. Eerder toonden Maas en zijn uitgeverij zich nog hoopvol over de afloop van de zaak. ‘Schafthuizen heeft de beoogde tekst ontvangen. Alle door hem gewenste wijzigingen zijn tot op de laatste komma door de auteur en de uitgever gehonoreerd, waarop Schafthuizen mondeling aan beiden zijn akkoord heeft gegeven met het aldus ontstane resultaat. Op grond hiervan waren – en zijn – auteur en uitgever van mening dat die tekst mag worden uitgegeven en werd een eerste drukproef vervaardigd. Deze is ter controle aan Schafthuizen toegezonden en hij heeft kunnen constateren dat daarin alles conform zijn wensen was uitgevoerd.’