Volgens een bericht in de Volkskrant beschuldigt wetenschapper Jos Joosten NRC-criticus Elsbeth Etty van plagiaat. In haar boek Het ABC van de literaire krtiek (op Tzum vernietigend besproken door Koen Schouwenburg) zou Etty alinea’s hebben overgeschreven uit Journalistieke cultuur in Nederland van Nel van Dijk en Susanne Janssen en een lemma van Wikipedia over Menno ter Braak. Joosten doet zijn beschuldigingen in het boek Staande receptie dat vandaag verschijnt.

Elsbeth Etty is inmiddels trending topic op Twitter. Op Facebook vindt Chrétien Breukers (als De Contrabas Assistent) er het zijne van:

Het gaat ook helemaal niet om plagiaat. Jos trekt hier de mantel der verontwaardiging aan omdat hij Etty een waardeloze recensente en wetenschapster vindt. Terecht, denk ik, maar met plagiaat heeft het allemaal niks te maken.

Recensent Bouke Vlierhuis plaatst ook een kanttekening in een reactie op het bericht op Facebook:

Het is overigens, droog-juridisch gezien, de vraag of je overtikken uit de Wikipedia als ‘plagiaat’ kan betitelen, gezien de licentie.

In een latere reactie zegt Vlierhuis:

Kreeg het boek zojuist in de brievenbus en las het hoofdstuk over Etty even. Als het zo is als Jos Joosten schrijft (en, gezien de gedetailleerd vermelde bronnen, zie ik geen reden om daaraan te twijfelen) zie ik niet in hoe NRC Etty nog zou kunnen handhaven.

In NRC Handelsblad erkent Etty dat ze de bronnen had moeten noemen:

Mijn boek is geen wetenschappelijk werk, met een notenapparaat, maar een jubileumboekje van een uitgeverij met tips voor het schrijven van recensies.

Collega-recensent Jeroen Vullings twittert:

De Contrabas vond nog een eerdere beschuldiging van plagiaat.

– wordt vervolgd –